City Stone Design 2024-05-10T09:32:20+00:00

City Stone Design

Slovenský výrobca betónovej dlažby a betónových plotových prvkov. Ako sa rokmi menili trendy v stavebníctve, tak sa menila a prispôsobovala aj filozofia a smerovanie firmy. Od roku 2015 sa zmenil názov z pôvodnej značky Dlažby IN na CITY STONE DESIGN. Názov v sebe nesie citlivý prístup k betónu, ktorý je spracovaný aj pre tie najnáročnejšie potreby. Nesie v sebe zachovanie tradície, rešpekt k odborníkom, ktorí položili základy firmy, ale aj inovácie a nové postupy pri výrobe betónových prvkov.

Prečo si vybrať dlažbu City Stone Design?

Všetky výrobky v CITY STONE DESIGN sú recyklovateľné, pretože sú vyrábané z prírodných materiálov, ako sú kamenivo, cement, voda i farebné pigmenty a v určitom okamihu ich životnosti je možné ich opäť podrviť a následne opäť využiť.

Inovácie sa v CITY STONE DESIGN dlhodobo zameriavajú aj na oblasť tzv. ekologických dlažieb, ktorých prednosťou je priame odvedenie dažďovej vody do pôdy.  Dažďová voda je z povrchu odvádzaná zatrávňovacími otvormi alebo dištančnými škárami a súčasne sa vytvárajú harmonické zelené plochy splývajúce s okolím. Správne vytvorené podložie a pokládka zaručujú dostatočnú schopnosť vsakovania nadbytočnej dažďovej vody.  Tieto dlažby sú okrem súkromných plôch tou správnou voľbou aj pre riešenia verejných plôch s dôrazom na environment.

Lokálne zdroje

Ochrana životného prostredia a znižovanie emisií CO2 začína v CITY STONE DESIGN obstaraním základných surovín čo najbližšie k výrobným závodom. Všetky výrobné závody efektívne a zodpovedne využívajú dostupné prírodné zdroje z veľmi krátkych vzdialeností od 40 do maximálne 90 km. Vo výrobe sú využívané moderné stroje a zariadenia šetriace energiu a staršie technológie sú nahradzované novými vysokoefektívnymi technológiami. Tieto inovácie sú prioritné z pohľadu spotreby energie, olejov, vody a emisií.

Galéria

Katalógy

ZOBRAZIŤ KATALÓG

Máte otázky? Napíšte nám!