Súťaž 2021-04-09T14:28:33+00:00

Súťaž

Nová záhrada od Semmelrocku

Súťaž Nová záhrada od Semmelrock

Súťaž Nová záhrada od Semmelrocku: Začína sa 4. ročník

Radi by sme Vás informovali, že spoločnosť Semmelrock spustila už 4. ročník súťaže „Nová záhrada od Semmelrocku“. Súťaž sa koná v termíne od 22. 3. 2021 do 31. 10. 2021.

Zapojiť sa do súťaže môže každý náš zákazník, ktorý v stanovenom termíne zakúpi dlažbu Semmelrock a fotky zrealizovanej plochy pošle do konca októbra 2021 na e-mailovú adresu info.sk@semmelrock.com. Traja náhodne vyžrebovaní súťažiaci vyhrajú 500 €.

Zakúpte si u nás tovar, a to dlažbu alebo dlažbu a doplnkový materiál Semmelrock, v termíne od 22. 3. 2021 do 31. 10. 2021. Zrealizujte rekonštrukciu alebo novú úpravu, pričom pri tejto realizácii použijete výlučne dlažbu alebo dlažbu a doplnkový materiál od spoločnosti Semmelrock.

Po zrealizovaní úprav zašlite minimálne 3 fotografie už zrealizovanej úpravy svojho exteriéru tak, aby bolo zrejmé, o akú úpravu ide a aby bola znázornená aj celá upravovaná plocha, na info.sk@semmelrock.com, a to v termíne do 31. 10. 2021. S fotografiami je potrebné uviesť aj meno a priezvisko, telefonický a e-mailový kontakt, ako aj miesto realizácie vonkajšej úpravy exteriéru.

Kto sa stane výhercom?
Každému súťažiacemu, ktorý splní podmienky uvedené v štatúte súťaže, bude pridelené číslo, ktoré bude počas žrebovania zaradené k ostatným číslam súťažiacich a zo všetkých týchto čísel budú náhodným výberom vylosovaní traja výhercovia.

Súťaž Nová záhrada od Semmelrock

Máte otázky? Napíšte nám!